Statuten - Bridgeclub De Eburoon

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Statuten

♠     Bridgeclub “DE EBUROON”.  ♦  


STATUTEN feitelijke vereniging:

*Originele statuten uit 1982, aangepast en vervangen in december 2015.

Art.1. De naam van de feitelijke vereniging luidt “BRIDGECLUB DE EBUROON
”.
         Voorheen feitelijke vereniging “Tongerse Bridgeclub”.

Art.2. Het clublokaal is gevestigd: Grote markt, 19, 3700 Tongeren, “Brasserie De Lido”.
         Voorheen in  “Café au Phare” Grote mark,21, 3700 Tongeren.

Art.3. Het hoofddoel van onze Bridgeclub:
         Het BEOEFENEN en het PROMOTEN van de denksport “Bridge”, alsook het ORGANISEREN van
        cursussen, voor beginnende - en gevorderde leden.
         De club organiseert twee clubavonden, op maandagavond om 19h30 en op donderdagavond om 20h00.
         Alsook het organiseren van evenementen, die de sfeer en de kameraadschap binnen de club
         bevorderen.
         De club zal individuele tornooien organiseren, alsook drive’s om het bridgeniveau van de leden
         te verbeteren.
         De club leden kunnen deelnemen aan regionale- ,district- en nationale competities.   
         De club zal haar leden alle relevante informatie verschaffen, die ze van de VBL ontvangt.
         De club zal haar leden informatie verschaffen over alle tornooien, drive’s, en
         andere evenementen die op plaats vinden in de regio.

Art.4. Aan nieuwe leden wordt een cursus voor beginners aangeboden. Nadien worden ze verder begeleid
         tot volwaardige bridge spelers.
         Er is mogelijkheid om een vervolgmaking cursus te volgen, die ieder clublid toelaat om een
         hoger niveau te bereiken.

Art.5. Haar leden hebben persoonlijk geen recht op een deel van de eventuele winst. Deze
         winst moet binnen de feitelijke vereniging gebruikt worden voor het belangloze doel.

Art.6. Het clubbestuur bestaat uit tenminste vijf leden:
         De voorzitter, de secretaris/penningmeester, de materiaalmeester, de competitie
         verantwoordelijke, de websitebeheerder, en de tornooiorganisator.
         De bestuursleden worden geacht lid te zijn van de “VBL”.
         De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter, zijn vervanger of
         een lid van het bestuur. De beslissingen worden goedgekeurd met eenvoudige
         meerderheid der stemmen.

Art.7. Het bestuur wordt gekozen voor drie jaar, te hernieuwen op de ALGEMENE VERGADERING.
         Bij opzeg van hun mandaat respecteren de bestuurders termijn van drie maanden.
         Kandidaat bestuursleden of bestuursleden mogen geen naaste familie zijn van één of
         meerdere zittende bestuurders.         
.
Art.8. De ALGEMENE VERGADERING zal elk jaar plaats vinden in de maand januari.
        ALGEMENE VERGADERING: vaste agenda.
          - Kasverslag.
          - Leden aantal.
          - Evaluatie van de activiteiten van het afgelopen.
          - De activiteitenkalender van het beginnend jaar.
          - Rondvraag, suggesties
          - Goedkeuring van het verslag.

Art.9. Het huidige bestuur:
      >   De Voorzitter,                                                            
      >   Secretaris/Penningmeester                                         ROBERT DESSERS.
      >   Lbestuursleden                                                            MARGARETHA HARDY.
                                                                                              FABIENNE SCHRAEPEN
      >   Competitie verantwoordelijke                                      
      >   Web – site beheerder/coödinator opleiding,                RAPH. PIPELEERS.

Art.10. Verantwoordelijk opleiding                                          MARCEL VANSEER.

♠                              ♣


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu