Historiek - Bridgeclub De Eburoon

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Historiek

Bridge club DE EBUROON”.

Ontstaan in in de vroege jaren '70, een juiste datum is niet bekend, men geeft 1971 aan als
het startjaar.
Café "AU PHARE" was de thuisbasis van "TONGERSE BRIDGEVRIENDEN".
Bij het ontstaan van de club, was dit de naam van de "Feitelijke vereniging"
De huidige naam "DE EBUROON" werd aangenomen in 1997, onder impuls van toenmalig voorzitter
Benny Clerinx.
Op zondagmorgen werd er met enkele vrienden bridge (plafond bridge) gespeeld met aan
tafel Robert Rochus, Louis Schlusmans, Jef Rosias en Gerard Rompen.
Nadien kwamen, Denis Logtman (sportief leider) en Leon Ottenburgs erbij. Nog
enige tijd later vervoegden Leon Vanseer, Bert Rochus en Jef Rosias het gezelschap.
Deze laatste twee speelden reeds in Bilzen.
BC Bilzen speelden regelmatig vriendschaps-tornooien met BC Sint Truiden, de eigelijke
moederclub van BC Bilzen.
Tijdens deze tornooien werden Jos Royakkers en Pol Joris opgemerkt. Daar beide heren
woonachtig waren in Tongeren groeide het idee om in Tongeren een Bridge club op te richten.
Het waren deze vrienden die het startschot gaven. Drijvende krachten van de club waren
ROBERT ROCHUS, eerste voorzitter, DENIS LOGTMAN lesgever en sportief verantwoordelijke, Pol Joris, Jos Royakkers,  Leon Vanseer, Bert Rochus, Louis Schlusmans en Leon Ottenburgs. Robert Rochus en Denis Logtman waren de eerste lesgevers. Denis Logtman stelde het eerste lesboekje "sterke klaveren" samen. De eerste cursus was een groot succes, met dertig deelnemers.
Staf Verbist was één van hen en is nog steeds aktief lid als trouwe speler in onze club.
Op 29 mei 1982 werden de statuten opgemaakt van de "TONGERSE BRIDGE CLUB",
onder de inmiddels nieuwe naam van de club. Daarin staan volgende leden vermeld: Robert Rochus,
voorzitter, Denis Logtman, ondervoorzitter en sportleider, Edmond Baillien secretaris,
Jean Matthijssens(24/07/2017) schatbewaarden en tenslotte Pol Joris was de afgevaardigde voor P.C.L.
Enkele bekende leden of regelmatige spelers, waren René Vandergeeten, de bedenker van
de conventie REVAN, een signaleer systeem.
De heer Dewael, Arrondissementscommissaris, vader van de latere Burgermeester Patrick Dewael.
Deze gegevens werden verzameld bij Denis Logtman, Leon Otteburgs en
Yvonne Hendrickx, wij danken deze vrienden van harte.

In 1983  en 1984 telde de club 29 leden.
Edmond Baillien werd voorzitter ad interim, Denis Logtman secretaris.
Op zondag 24 juni werd een bridgetornooi wisselschaal "KAREL VANBAELEN"
georganiseerd in de feestzaal "Ambassador".  
Er werden 4tallen samengesteld om competitie te spelen:
In de LIGA; Jos Royakkers, Denis Logtman, Paul Joris, Leon Vanseer en als reserve Maurice Colette.
Het 4tal voor 1° provinciaal bestaat uit; Robert Rochus, Bert Rochus, Jean Matthijssens en
Pierrot Wolters.
Het 4tal voor 2° provinciaal bestaat uit; George D'Hooghe, Gustaaf Verbist,
Camille Ruiters en Luc Andries. De reserven waren, Henri Vanderrijst, Jeanne Nulens,                                         Leon Ottenburgs en Edmond Baillien.
In 1985 telde de club 30 leden. Dat jaar werd Edmond Baillien voorzitter, Jean Matthijssens
ondervoorzitter, Yvonne Hendrikx secretaris/schatbewaarder en Paul Goris werd sportleider/pr.
In december geeft Edmond Baillien zijn ontslag wegens drukke beroeps bezigheden
In 1986 telde de club 22 leden. Maurice Colette werd gekozen als nieuwe voorzitter,
Yvonne Hendrikx blijft secretaris/schatbewaarder, Paul Joris werd aangesteld als sportleider
en pr. Leon Ottenburgs wordt materiaalmeester.
In 1987 telde de club 17 leden.
In 1988 telde de club 22 leden. Een 4tal werd samengesteld voor competitie in de Liga;
Maurice Colette, Jos Royakkers, Denis Logtman, Paul Joris en Marcel Vanseer.
Het 4tal voor de provinciale competitie werd als volgt samengesteld: Georges D'Hooghe,
Jozef Clerinx, Antoine Thijs, Gustaaf Verbist en Leon Ottenburgs.
In 1989 telde de club 17 leden. In 1990 telde de club 18 leden. In 1991 telde de club 14 leden.
In 1992 telde de club 13 leden, een absoluut diepte punt in haar geschiedenis.
In 1993 werd Leon Ottenburg (overleden 1 mei 2016) verkozen tot voorzitter,
Yvonne Hendikx blijft secretaris/Schatbewaarder.
Een 4tal werd samengesteld: Rina Reynders (kapitein), Margriet Caubergh, Antoine Thijs en
Gustaaf Verbist.
In 1994 telde de club 18 leden. Een 4tal voor competitie werd samengesteld: Rina Reynders
(kapitein) Margriet Caubergh, Ann Goyens en Guy Vanoirbeek.
In 1995 telde de club 24 leden. In januari werd door een gediplomeerd lesgever van BLOSO
een cursus voor beginners georganiseerd. Eerste 4tal voor competitie bestaat uit, Benny Clerinx,
Robert Dessers (kapitein), Frans Bruninx, Josef Houbrechts.
Het tweede 4tal bestond uit; Rina Reynders (kapitein), Ann Goyens, Guy Vanoirbeek, Romain Dorissen.
De reservespelers voor deze teams: Lide Bouwmeester, Jan Wassenaar, Christine Coppens,
Margriet Caubergh,  Luc Fransen en Yvonne Hendrikx.
In 1996 telde de club 19 leden. Een 4tal werd samengesteld voor competitie: Robert Dessers, (kapitein)
Benny Clerinx, Frans Bruninx en Josef Houbrechts. Reserve spelers: Lide Bouwmeester, Jan Wassenberg,
Romain Dorissen en Guy Vanoirbeek.
Op 1 april 1997 werd voorzitter Benny Clerinx verkozen, en werd Robert Dessers als secretaris/
penningmeester aangesteld.
In 1997 werd het eerste INVIDUELE CLUB KAMPIOENSCHAP gespeeld op 26/06.
Eerste plaats: GEORGES D’Hooghe met 69.13%
Tweede plaats: LUC Andries met 64.29%
Derde plaats Marcel Vanseer met 62.24%
Een jaar later werd er met succes kompetitie gespeeld.                                                 
 “3* district” 1998 – 1999.
     - De
eerste plaats werd behaald met Johny Driesen en Guy Vancauter, Frans Bruninx
       en Crétien Bruninx.
2* district” 1999 – 2000.
     - De tweede plaats werd behaald met Johny Driesen en Guy Vancauter, Frans Bruninx
       en Crétien Bruninx.
1*district” 2000 – 2001. Dit jaar werd er met twee teams in competitie gespeeld
.
     - De
eerste plaats werd behaald met Denis Logtman en Leon Vanseer, J. Houbrechts
       en J. Driesen, Robert Dessers en Benny Clerinx. DE PROMOTIE NAAR DE LIGA WAS EEN FEIT!!!
  ”3*district
     - De zevende plaats werd behaald met Jean Pierre Bellen en Margriet Hardy, Jos Nyst
       en M. Speelmans, Lidia Bouwmeester en Jan Wassenberg.
 “Liga” 2001 – 2002.
     - De tweede plaats werd behaald met Denis Logtman en Leon Vanseer, J. Whittingham
       en Benny Beusen, en Robert  Dessers.
   ”3*district
    - De vierde plaats werd behaald met Jean Pierre Bellen en Margriet Hardy, Jos Nyst
      en M. Speelmans en Jan Wassenberg.
 "Liga 1” 2002 – 2003.   
      - De derde plaats werd behaald met Denis Logtman en Leon Vanseer,  J. Whittingham,
        Benny Beusen, Robert  Dessers en Staf Verbist.
   ”2*district”.De tweede plaats werd behaald met Jean Pierre Bellen en Margriet Hardy,
       Jos Nyst en M. Speelmans.   
Liga 1” 2003 – 2004.
      - De vijfde plaats werd behaald met Denis Logtman en Leon Vanseer, J. Whittingham
        en Benny Beusen, en Robert  Dessers en Benny Clerinx.
   ”District 2B”.De vierde plaats werd behaald met Jean Pierre Bellen en Margriet Hardy,
       H. Merken, N. Crauwels, P. Uytdenhouwen, A. Jocken en H. Simons.
 “Liga 1E” 2004 – 2005.
     - De derde plaats werd behaald met Denis Logtman en Leon Vanseer, J. Whittingham
        en Benny Beusen, en J. Nelissen en L. Bex.
  ”District 2B”.De
eerste plaats werd behaald met Jean Pierre Bellen en Margriet Hardy,
        Nico Crauwels, J. Nyst, P. Uytdenhouwen, A. Jocken, H. Simons, M. Speelmans.
Liga 1F” 2005 – 2006.
      - De vierde plaats werd behaald met Denis Logtman en Leon Vanseer, J. Whittingham
        en Benny Beusen, en J. Nelissen en L. Bex en Robert Dessers.
  ”District 2”:
      - De zevende plaats werd behaald met Jean Pierre Bellen en Margriet Hardy,
        Nico Crauwels, J. Nyst, P. Uytdenhouwen en H. Simons.
  ’“Regionale J.” 2006 – 2007.
      - De zesde plaats werd behaald met Margriet Hardy en N. Crauwels, J. Nyst,
         P. Uytdenhouwen, H. Simons.
   ’“Regionaal Limburg” 2008 – 2009.
        - De
eerste plaats werd behaald door Denis Logtman en Leon Vanseer, Carlos Nouwkens
          en Robert Dessers, Raph. Pipeleers en Jean Marie Tomsin.
    “Regionaal H Limburg.”2009 – 2010.
        - De derde plaats werd behaald door Denis Logtman en Leon Vanseer, Carlos Nouwkens,
          Robert Dessers en Jean Marie Tomsin.
   "Liga 2J” 2010 – 2011.
         - De
eerste plaats werd behaald door Denis Logtman en Leon Vanseer, Carlos Nouwkens
           en Robert Dessers, Raph. Pipeleers en Jean Marie Tomsin.
    “Liga 3J” 2011 – 2012.
       - De
eerste plaats werd behaald door Carlos Nouwkens en  Robert Dessers,
         Raph. Pipeleers, Jean-Marie Tomsin en Patrick Royakkers.
    "Liga 3J” 2012 – 2013.
        - De tweede plaats werd behaald door Carlos Nouwkens en  Robert Dessers,
          Raph. Pipeleers, Jean-Marie Tomsin en Patrick Royakkers.
      2013 – 2014.
         - Dit jaar werd er geen competitie gespeeld, de competitie op maandagavond was voor veel spelers niet meer te combineren met onze clubavond op maandagavond. Wij speelden de laatste jaren steeds tegen dezelfde tegenstanders en deze drive's eindigde veel te laat, voor diegene die moesten werken op dinsdagmorgen. In dit jaar waren er 34 leden.
   “Liga 3G” 2014 – 2015. (zaterdagnamiddag competitie.)
         - De vijfde plaats werd behaald door Carlos Nouwkens (kapitein) en Robert Dessers, Benny Clerinx, Margaretha Hardy, Bruno Jans, Serge Jans, Raph. Pipeleers, Hans Van de schilde  en Patrick Royakkers. Dit jaar telden wij 39 leden.
  “Liga 3G” 2015 – 2016.
         - Op  31 januari 2016 speelde wij de laatste wedstrijd in van het seizoen tegen Retie, en verloren met 19/11. Niet tegenstaande deze verliespartij werd de Eburoon1
KAMPIOEN in LIGA3G. Promotie naar LIGA staat vast. Proficiat aan kapitein Carlos, Robert, Marie-Claire, Bruno, Patrick en Raph. Dank zij onze jaarlijks beginnerscursus hadden wij 42 leden.
  "Liga 2F" 2016 - 2017.
         - Op zaterdag 11 februari 2017 speelden "DE EBUROON
1" haar laatste competitie drive, met succes "DE  EBUROON1" won deze wedstrijd met 25/2 tegen "Brasschaat 1". Uiteindelijk behaalde zij de vierde plaats. Een schitterend resultaat, als nieuwelingen in LIGA 2. Proficiat aan kapitein Carlos, Robert, Marie-Claire, Bruno,  Patrick en Raph.
Het was weer een vruchtbaar jaar, met 56 leden, met dank aan alle leden, enin het bijzonder onze lesgever Marcel Vanseer.
   "Liga 3F 2016 - 2017..
         - Een FANTASTISCH resultaat voor "DE EBUROON
2", KAMPIOEN worden als neofiet in LIGA3, zij speelde in de eerste helft iedereen naar huis. In de tweede periode was de tegenstand steviger. Maar het eindresultaat is ONGELOFELIJK, DIKKE PROFICIAT aan kapitein SERGE, HANS, ROBBY, POLLY, LEON, JEAN MARIE en CHANTAL. Het aantal leden blijft stijgen, 52 spelers zijn er aangesloten bij onze club. Carlos Nouwkens neemt ontslag als bestuurslid.
  "Liga 2D" 2017- 2018:
         - Het werd een rustig kampioenschap, "Eburoon
1 " eindigde op de vijfde plaats met 199 punten. Kapitein Carlos, partner Robert, Patrick partner Raph speelde met de steun van Leon en Hendrik een aangenaam seizoen. Uitbreiding van het bestuur met een vijfde lid. Fabienne Schraepen is toegetreden tot het dagelijks bestuur, zij zal de eerste maanden gebruiken om zich in te werken, en zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen binnen onze organisatie, WELKOM FABIENNE.
   "Liga 2F" 2017- 2018:
         - "Eburoon
2" speelde een moeilijke eerste helft in dit kampioenschap. Na promotie naar Liga2 verliep de  aanpassing moeilijker dan verwacht. In het tweede deel werd er een remonte ingezet, en eindigde zij op de vijfde plaats met 191 punten. Proficiat aan kapitein Serge, Hans, Robby, Polly en Chantal.
Onze voorzitter Benny Clerinx is van ons heen gegaan op donderdag 23 augustus 2018. Wij betuigen onze innige deelneming aan Josseline, kinderen en de kleinkinderen.
De teraardbestelling heeft plaats op donderdag 30 augustus om 10h30 in de parochiekerk van Rutten.
We zullen u missen,
Maar dankbaar zijn om jou ontmoet te hebben,
Het ga je goed beste Benny,
Tot aan de overkant,

"Liga 2E" 2018- 2019: "EBUROON 1" speelt KAMPIOEN, met 254 punten, 22 punten meer dan de tweede.
         Zij spelen volgend seizoen in LIGA1.
"Liga 2F" 2018- 2019: "EBUROON 2" strandt op een verdienstelijke vijfde plaats met 192 punten.
Het aantal leden, cursisten inbegrepen is nu 64.
Op 17 januari beslist Margriet Hardy om ontslag te nemen uit het bestuur, om persoonlijke redenen. Opde jaarvergadering van 24 januari 2019 verkiezen de leden twee nieuwe bestuursleden, Céclile Puttenaers en Nicole Christiaens. Op de bestuursvergadering van 7 februari 2019 verkiezen de bestuursleden Cécile Puttenaers als nieuwe voorzitster. Veel succes Cécile.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu